Googles uaktsomhet

Google har annonsert at Google Code skal stenges. Dette er en kommentar til Digis vinkling av saken.

Det er et stort problem at nettressurser forsvinner, og enda verre når viktig infrastruktur gjør det.

Google sier at GC blir read-only allerede i august og at innholdet deretter vil bli slettet i starten av 2016. Det er en aggressiv deprekeringsplan og jeg undres hvorfor dette ikke ble annonsert mye tidligere.

Har man lest mellom linjene de siste par årene har det vært opplagt at dette kom til å være en uunngåelig eventualitet, men jeg hadde ikke gjettet at innholdet faktisk slettes.

Hovedproblemet er at mye infrastruktur avhenger av GC, dernest at mange programmer som ikke aktivt vedlikeholdes vil gå tapt — kanskje for alltid. Det vil være et nederlag for informatikkdiskursen og ettertiden.

Jeg føler at Google utviser uaktsomhet i behandlingen av disse dataene.